Курсове

Съдържанието на курсовете, представени по-долу, трябва да се приема основно като ориентир. Всички курсове могат да бъдат променяни при поискване и изцяло нови курсове могат да бъдат създадени специално според Вашите нужди! Модулите могат свободно да се премахват, адаптират или добавят към курс по заявка.

Желаете да резервирате курс?
Свържете се с нас!

Ms Excel

Excel - Специални Курсове

Open Office Calc

Ms PowerPoint

Ms Word

Google Analytics

Google Ads

Business English

Език на тялото

Cognitive Mapping

Приложна статистика

Резервирай курс!

Отлични оценки

Oбученията ни получават средни оценки от обучените в диапазона
9 от 10.

Стъпка по стъпка

Всеки участник получава подробни ръководства, за да може винаги да упражнява съдържанието на курса.

Гъвкави групи

Обученията се провеждат както в малки, така и в по-големи групи - на живо и онлайн.

Лично внимание

Всеки участник в курса може да задава въпроси свободно и да му бъде обърнато лично внимание.

Обратната връзка винаги се взима предвид при коригиране на съдържанието на курса.

Сертификат за курса

Сертификат за завършен курс може да бъде издаден на всеки участник при поискване.

Често задавани въпроси
Нека работим заедно!
Свържете се с нас и ще създадем оптималното решение:
Свържете се с нас